Özel Yazılım Geliştirme Projelerimiz

2014 yılından bugüne kadar 13 sektörde 200’den fazla özel yazılım geliştirme projesi tamamladık. Projelerin tamamlanma süreleri birkaç aydan 6 yıla kadar değişmektedir. Gizlilik düzeyi paylaşılmasına engel olmayan projelerimizi aşağıda paylaştık.

Deprem Bilgi Sistemi Mobil Uygulaması

Canlı olarak deprem bilgilerini gösteren bir uygulamadır. Native olarak geliştirilmiş Android ve iOS mobil uygulamaları içerir. Ek olarak deprem ile ilgili faydalı bilgiler verir.

Anahtar Kelimeler: ASP.NET, API, C#, MSSQL, Java, Swift, Android, iOS, Windows Server

Gemi Filo Bilgi Sistemi

Gemi Filo İzleme sistemidir. Geminin konumu, telemetri değerleri, yolcu sayma sistemi ve toplu taşıma sefer bilgileri kayıt altına alınmakta ve raporlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ASP.Net, C#, JS, CSS, MSSQL, C, C++, PLC, Swift, Axis, Windows Server, IoT

Gemi Filo Bilgi Sistemi ve Yolcu Sayma Sistemi Entegrasyonu

Gemi (Deniz) koşullarında farklı gemi tiplerinde en verimli çalışan yolcu sayma sistemleri araştırılması, test edilmesi ve seçilen sistemin entegrasyonları (GFBS ve Bakanlık) yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Windows Servis, C#, Windows Server

Gemi Yolcu Anons ve Bilgilendirme Sistemi

Gemi içindeki anons sistemi ile anonsların yapılması ve yolcu bilgilendirme ekranlarında seçilen görsel, video, canlı yayınların ve gemi konumunun harita üzerinde stream edilmesi işlemlerini kapsar.

Anahtar Kelimeler: ASP.Net, Windows Forms, C#, C, C++, h464, IR, Bash Script, Java, Windows Server, Linux, Android

Gemi Yolcu Anons ve Bilgilendirme Sistemi için İzmir Körfez Haritası Aktarılması

Gemilerin konumlarının salon ekranlarında gösterilebilmesi için TV görüntü aktarım linux sistemleri için mevcut haritaların uyumlu ham verilere dönüştürülmesi projesidir.

Anahtar Kelimeler: GIS, C#, SHP, Linux, Windows

İskele Yolcu Bilgilendirme Sistemi

İskeledeki yolcuların bilgilendirmesi için geliştirilmiştir. Gemi Yolcu Anons ve Bilgilendirme Sistemi ile entegre çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ASP.Net, Windows Forms, C#, C, C++, Bash Script, Windows Server, Linux

TOYOTA Yedek Parça Ayrıştırma Destek Sistemi

Toplu olarak büyük sandıklarda gelen otomotiv yedek parçalarının kullanıcı hatalarından dolayı yanlış ayrıştırılmasını engellemek için geliştirilmiştir. Sistem üç farklı operatöre barkodunu okuttuğu parçanın bırakılması gereken kutunun altında kullandığı el terminalinin renginde ışık yakarak destek olur. Ayrıca son durum bilgisini de büyük ekranlarda görüntüler. Sistem AS400 ile entegre çalışır. Sistemin ışık yakan kutu altı elektronik donanımları tarafımızca tasarlanmış ve üretilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arduino, C, Windows Forms, C#, AS400, Windows

TOYOTA Gelişim Oyunları

Bayi satış personellerinin oyunlaştırma ile eğitimlerinin desteklenmesi için hazırlanmış esnek bir şekilde oyun kurgulanabilen bir sistemdir. Sistem yöneticileri oyunları basit ve gelişmiş modda oyunlar tasarlayabilmektedir. Her oyun başladığında sistem önceden belirlenmiş aralıklara içinde karakter özelliklerine sahip karakter seçer. Tasarlanan oyun içindeki doğru ve yanlışlar karakter özelliklerine göre değişir. Kurallar da buna göre işler ve kullanıcılar ve takımlar puan kazanarak bireysel ve takım olarak yarışırlar.

Anahtar Kelimeler: ASP.NET, C#, JS, CSS, MSSQL, Windows Server, Oyunlaştırma

Mobil Kent Rehberi

Yerli ve yabancı turistlerin kullanması için hazırlanan harita tabanlı ve çok dil destekli kent rehberi mobil uygulama projesidir. İçeriklerin düzenlenmesi için yönetim web sitesi bulunmaktadır. Sistem toplu taşıma hat, sefer, güzergah ve hareket saati bilgilerini de içerir ve son kullanıcılar için toplu taşıma navigasyonu desteği de verir.

Anahtar Kelimeler: ASP.NET, API, C#, MSSQL, GIS, Java, Swift, Android, iOS, Windows Server

Fotoğraf Haritası KMZ Export Uygulaması

Çekilen fotoğrafların başlık (EXIF) bilgilerinden konumlarının okunması ve KMZ olarak export edilmesi.

Anahtar Kelimeler: .Net Windows Forms, C#, KMZ, EXIF

Trafik Düşey İşaretleme Operasyon Yönetim Sistemi (TMOY)

Belediyelerin trafik işaretleme (levha, direk vb) tespit, montaj, demontaj ve bakım operasyonlarını yönetmek için ofis ve sahada kullandığı sistemdir. Sistem operasyonun yürütülmesi için envanter yönetimi, varlık yönetimi ve sirkülasyon modüllerini de içermektedir.

Anahtar Kelimeler: ASP.NET, API, C#, MSSQL, GIS, Java, Android, Windows Server

Düşey İşaretleme Denetleme Sistemi

Sistem yapay zeka ve TMOY düşey işaretleme veritabanını kullanarak gerçek zamanlı olarak sahadaki kayıp ve hasarlı trafik işaretlerini tespit eder. Tespit ettiği durumlar için TMOY ile entegre çalışarak denetleme kayıtları oluşturur. Düzeltilmesi gereken bir durum tespit edildiğinde kullanıcılar görev planlaması yapabilirler.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka (AI), Görüntü İşleme, ASP.NET, API, C#, MSSQL, GIS, Java, Android, Windows Server

Trafik İşaretleme Operasyon Kayıtlarına BlockChain ile Delil Niteliği Kazandırılması

Trafik işaretlerinin eksik ve hasarlı olması durumlarında Belediyelerin yapılan işi ispatlaması ihtiyacından dolayı üretilmiştir. Sistem kayıtları bir blockchain üzerine işlenir ve değiştirilmediği ispatlanabilir olduğu için daha kuvvetli bir delil niteliği taşır.

Anahtar Kelimeler: BlockChain

Trafik Yatay İşaretleme Operasyon Yönetim Sistemi (TMOY)

Belediyelerin trafik işaretleme (şerit çizgisi, ayırma çizgisi, yaya geçidi vb) tespit, çizme, silme ve bakım operasyonlarını yönetmek için ofis ve sahada kullandığı sistemdir. Sistem operasyonun yürütülmesi için envanter yönetimi, varlık yönetimi ve sirkülasyon modüllerini de içermektedir.

Anahtar Kelimeler: ASP.NET, API, C#, MSSQL, GIS, Kotlin, Android, Windows Server

BIM – GIS Entegrasyonu ve En Verimli Tedarik Noktası Seçim Sistemi

BIM sistemleri ve GIS sistemlerinin entegrasyonu ile ihtiyaç duyulan malzemeleri sağlayabilen tedarikçi konum, stok ve fiyat bilgileri girdi olarak kullanılmıştır. AHP ve ANP yöntemleri ile taleplerin en ekonomik, en yeşil (en düşük karbon ayak izi) ve en hızlı seçimlerin yapılabilmesi için raporlama yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: BIM, GIS, ASP.NET, C#, MSSQL, Windows Server

İstanbul Kara Surları Coğrafi Bilgi Sistemi ve Sunum Web Sitesi

İstanbul kara surlarının tarihi değerinin farkındalığını arttırmak ve verilerin coğrafi bilgi sistemi üzerinde saklanabilmesi için hazırlanmış web tabanlı coğrafi ve sözel veri yönetimi portalı ve sunum web sitesinden oluşan iki projedir.

Anahtar Kelimeler: GIS, ASP.NET, C#, MSSQL, Windows Server

Cari Hesap Takip Sistemi

Cari hesapların kurum çalışanlarınca ortak bir şekilde yönetilmesini sağlayan web uygulamasıdır.

Anahtar Kelimeler: ASP.NET, C#, MSSQL, Windows Server

P-ERP Platform İnşa Kurumsal Kaynak Yönetimi & ELD & KY

Askeri platform projelerinin yürütülmesinde Tersaneleri desteklemek için geliştirilmiş web tabanlı bir ERP çözümüdür. Standart ERP modüllerine ek olarak Entegre Lojistik Destek ve Konfigürasyon Yönetimi özelliklerine de sahiptir. Tanımlar (Ana veri), Kullanıcı Yetki ve Hak modülü, Envanter, Satın Alma, Doküman Yönetimi, Doküman veri bankası, Tasarım, Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları, Konfigürasyon Yönetimi, Hakediş, Finans, Planlı Bakım, Entegre Lojistik Destek, Konfigürasyon Yönetimi ve Raporlama modüllerine sahiptir. P-ERP birçok konuda NATO standartları ile uyumlu tasarlanmış ve entegre edilebilir bir sistemdir. Proje modülü Microsoft Project ile entegre çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ERP, NATO, ASP.NET, C#, MSSQL, MSProject, Windows Server

P-ERP Platform İnşa Kurumsal Kaynak Yönetimi & MRP

P-ERP projesi ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilmiş MRP sistemidir. Yarı mamül üretimi, Fason üretim alternatif malzeme vb özel durumları da hesaba katarak çalışma yeteneklerine sahiptir.

Anahtar Kelimeler: P-ERP, MRP, ASP.NET, C#, MSSQL, Windows Server

Uzaktan Eğitim Sistemi (LMS)

Eğitimcilerin hazır eğitim içeriklerini yükleyebildiği ve canlı ders verebildiği web tabanlı bir LMS sistemidir. SCORM uyumlu içerikleri kullanabilecek şekilde geliştirilmiştir. Sistem bir ders için birden fazla eğitimci ve asistan atamasını destekler. Sınıflar oluşturabilir. Asistanlar canlı derslerde eğitimciyi desteklemek için soruları cevaplar. Sistem eğitimler için ara sınav, tamamlama sınavı ve ödevleri de destekler.

Anahtar Kelimeler: LMS, SCORM, ASP.NET, JS, CSS, C#, MSSQL, Windows Server, Live Video Stream

Felaket Kurtarma (Disaster Recovery) Abonelik ve Yönetim Sistemi

Kuruluşların sistemlerine Zerto, RED vb yazılım ve cihaz kurulumları sonrasında yapılan konfigürasyonlar ile canlı replikasyonlarının izlenmesini sağlar. Sunucuların durması veya ağ problemi gibi felaket durumlarında replike sistemlerin dakikalar içinde ayağa kaldırılmasını ve kullanıcıların yedek sistemlerine güvenli erişimi için firewall ve vpn ayarlarını yapılması işlemlerini yerine getirir. Sistem ana fonksiyonlarının yanında pazarlama, bayilik ve online satış fonksiyonlarını da yerine getirir.

Anahtar Kelimeler: Disaster Recovery, VMware, Hyper-V, Sanallaştırma, Zerto, RED, Firewall, VPN, Kampanya, Online Satış, ASP.NET, JS, CSS, C#, MSSQL, Windows Server, Linux

Toplu Taşıma Veri Portalı (Putran)

Belediyelerin toplu taşıma durak, hat, güzergah, sefer, hareket saati, sürücü ana verilerini saklamak için geliştirilmiş web tabanlı toplu taşıma veri yönetim portalıdır. Sistem verilerin oluşturulması için farklı yollar sunarak kullanımı kolaylaştırır. Güzergah, durak ve toplu taşıma ile ilgili diğer verilerin (okul hastane vb) sahadan doğru ve kolay toplanması için mobil uygulama içerir. Sistem ayrıca toplu taşıma navigasyon servisini de güncel veriler ile hesaplayabilir ve diğer uygulamaların kullanımına sunabilir.

Anahtar Kelimeler: Toplu Taşıma, ASP.NET, JS, CSS, C#, Java, MSSQL, Windows Server, Android

TOYOTA E-Check Servis Araç Kabul Uygulaması

Araçların servise girişinde yapılan ön muayene ve fotoğraflar ile ilgili işlemlerinin gerçekleştirildiği tablet uygulamasıdır. Mobil ekipler tarafından teslim alınan araçlar için müşteri tarafından talep edilmesi durumunda kabul danışmanı ile müşterinin görüntülü görüşmesini sağlar. Süreç sonunda iş emri oluşturur, müşteriye rapor gönderir.

Anahtar Kelimeler: Windows Forms, WCF, C#, MSSQL, Windows Server, Görüntülü Görüşme

TOYOTA E-Check Mobil Araç Kabul Web Uygulaması

E-Check sürecinin sadeleştirilmiş bir mobil versiyondur. Sahada araç kabul yapan ekiplerin seçilmiş e-check adımlarını bir kısmını doldurulması için optimize edilmiş bir versiyonunu sunar. Süreç sonunda mobil danışmanlar müşteriden varsa görüntülü görüşme talebini ve onay imzasını alır.

Anahtar Kelimeler: ASP.NET Core, JS, CSS, C#, MSSQL, Windows Server

TOYOTA Orion ERP Geliştirme, Bakım ve Destek

Müşteri, Satış, Satın alma, Proje, Sözleşme, Bütçe Planlama, Stok, Lojistik Planlama, İthalat, İhracat, Cari takibi, Ön muhasebe, Genel muhasebe, Amortisman takibi, ARTES ve GİB tescil entegrasyonları, E-Fatura ve E-İrsaliye modüllerinden oluşan Masaüstü ERP projesidir.

Anahtar Kelimeler: ERP, Delphi, .Net, C#, MSSQL, Windows Server

Kitap İçerik Üretim ve Basım Operasyon Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kitap içerik üretimi için organizasyon ve süreç takip fonksiyonlarını sunar. Ayrıca kitap dağıtımı için fonksiyonlar sunar.

Anahtar Kelimeler: ASP.NET, JS, CSS, C#, MSSQL, Windows Server

TOYOTA Mobil Uygulama

TOYOTA son kullanıcı mobil uygulaması geliştirme projesidir. Native olarak iOS ve Android uygulamaları geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Java, Swift, iOS, Android

Saha Görev Yönetim iOS Uygulaması

Saha personellerine görev atama ve durum takip için geliştirmiş iOS uygulamasıdır. Sistem kullanıcı rollerine göre fonksiyonları açar ve kapatır. Görev içinde gerekiyorsa kullanıcıların fotoğraf çekmesi için de fonksiyon sunar.

Anahtar Kelimeler: ASP.NET WebAPI, C#, Swift, MSSQL, Windows Server, iOS

Etiket Yazdırma Sunucusu ve İstemcisi

Aynı ağ içinde olmayan veya ağ üzerinden yazdırma desteği sunmayan yazıcıların kullanılması durumunda uzak noktalardaki yazıcılara Etiket yazdırma işlemlerini gerçekleştiren yazılımdır. Sunucu yazılımı ve yazdırma agent yazılımından oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: .Net Windows Form, C#, Windows Server

TUSAGA-Aktif GNSS Abonelik Portalı ve Pivot Entegrasyonu

GNSS kullanıcısı kuruluşların abone olma, abonelik satın alma, uzatma, rinex verisi indirme vb işlemlerini yapması için geliştirilmiş web uygulamasıdır. Uygulama online satış ve gerçek zamanlı Pivot entegrasyonu ile kullanıcıların 7/24 Yüksek doğruluklu GNSS hizmetinden yararlanmasını sağlar. Proje ayrıca anket ve stok modüllerine de sahiptir.

Anahtar Kelimeler: GNSS, Pivot, ASP.NET, C#, MSSQL, Windows Server

ID Portal

Tüm kullanıcılarının farklı türlerde hesaplara sahip olduğu kurumlarda kurumsal uygulamalar için kullanıcılara aynı uygulamaya farklı sistemlerdeki şifreleri ile giriş imkanı sağlayan kimlik bilgisi doğrulama (OAuth) sunucusudur.

Anahtar Kelimeler: OAuth, LDAP, Azure SSO, ASP.NET, C#, MSSQL, Windows Server

IK Portal Uygulaması

SAP HR modülleri ile entegre olarak çalışarak kullanıcıların web portal üzerinden özlük bilgilerini güncellemesini sağlayan web uygulamasıdır.

Anahtar Kelimeler: ASP.NET, JS, CSS, C#, MSSQL, Windows Server

IK Portal Uygulaması SuccessFactors Entegrasyonu

SAP HR modüllüne ek olarak SF (SuccessFactors) hesabı olan kullanıcılar için SF üzerindeki verilerini de görüntülemesini ve düzenlemesini sağlar.

Anahtar Kelimeler: ASP.NET, JS, CSS, C#, MSSQL, Windows Server

IK Portal Güvenli Bordro Görüntüleme

Kullanıcıların bordrolarının SAP HR sisteminden güvenli bir şekilde okunup hiçbir şekilde diske kaydedilmeden kullanıcıya sunulmasını sağlar. Bu işlem için her erişimde 2FA ile kullanıcının kimliğini doğrular.

Anahtar Kelimeler: 2FA, ASP.NET, JS, CSS, C#, Windows Server

IK Portal Organizasyon Şeması

Kullanıcıların IK Portal içinde SAP entegrasyonu ile kendi amirlerini, çalışma arkadaşlarını ve altındaki personeli organizasyon şeması olarak görebilmeleri için geliştirilmiş web uygulamasıdır. Yetkili kullanıcılar tüm kuruluşu görebilir arama yapabilir ve export alabilirler.

Anahtar Kelimeler: SAP, HR, ASP.NET, JS, CSS, C#, Windows Server

DEMTRANS Lojistik Görev Uygulaması

Sürücülerin teslim aldıkları ve teslim ettikleri yüklerin kayıtlarını tuttukları SAP ile entegre çalışan Lojistik mobil cihazlara göre optimize edilmiş responsive web uygulamasıdır.

Anahtar Kelimeler: SAP, Lojistik, ASP.NET, JS, CSS, C#, Windows Server

KROMAN Sevkiyat Mobil Uygulaması

SAP ile entegre çalışarak kullanıcıların sevkiyat görevlerini gerçek zamanlı yerine getirmesini sağlar. Proje Windows Mobile 6 üzerinde çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: SAP, Windows Mobile

Kroman Web Terminal

SAP ile entegre çalışarak kullanıcıların sevkiyat görevlerini gerçek zamanlı yerine getirmesini sağlar. Proje responsive web uygulaması olarak geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: SAP, ASP.Net Core, JS, CSS, Windows Server

Profil Fotoğrafı Denetim Sistemi

Kullanıcılar tarafından toplanan fotoğrafların istenen kriterlere uyup uymadığını denetleyen yapay zekaya sahip sistemdir.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka (AI)

Yetenek Sınavı Başvuru ve Değerlendirme Sistemi

Mimar Sinan Üniversitesi için geliştirilmiştir. Adayların güvenli bir şekilde başvurularını yapmasını ve durumunu izlemesini sağlar. Görevliler için sınav kayıtlarını güvenli ve değiştirilemez bir şekilde saklayabilmesi, yönetebilmesi ve duyurabilmesi için fonksiyonlar sunar. Sistem web tabanlı olarak mobil ve desktop uyumlu olarak geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ASP.NET, JS, CSS, C#, Windows Server

KROMAN Hurda Mobil Uygulaması

SAP ile entegre çalışarak Kroman çelik hurda süreçlerinin yürütülmesini ve kayıt altına alınmasını sağlayan Android mobil uygulaması ve backend geliştirmelerini içerir.

Anahtar Kelimeler: ASP.NET Web API, C#, Java, Windows Server, Android

Otoshops İkinci El Araç Fiyatlama ve Başvuru Sistemi

Otomobil sahiplerinin araçlarının ikinci el değerini öğrenip anında başvuru yapabileceği ve ekspertiz randevusu alabileceği masaüstü ve mobil cihaz uyumlu web uygulamasıdır. Sistem Otoshops sistemleri ile gerçek zamanlı entegrasyonla çalışır.

Anahtar Kelimeler: ASP.NET, JS, CSS, C#, Windows Server

Adım Sayar

iOS ve Android için native olarak geliştirilen adım sayar mobil uygulamalardır. iOS için iOS servislerini kullanırken Android için kendi özgün algoritması ile adım sayar. Her iki uygulama da NETCAD Netigma ürünü ile entegre çalışır.

Anahtar Kelimeler: Signal Processing, Java, Swift, Android, iOS

Evsel Atık

Evsel atık toplama süreçleri için vatandaş ve görevliler için native olarak geliştirilmiş Android ve iOS uygulamaları sunar. Uygulamalar NETCAD Netigma ürünü ile entegre çalışmaktadır. Vatandaş için randevu alma, durum izleme ve geçmiş görüntüleme fonksiyonları sunar. Görevliler için atık toplama fonksiyonları sunar.

Anahtar Kelimeler: Java, Swift, Android, iOS

Organik Tarım İzleme

Pamuk üretim süreçlerin üretimin yapıldığı tarla, çiftçi ve tarla analiz bilgilerinin teslimat bilgileri ile kayıt altına alınmasını ve barkod ile sürecin takip edilmesini sağlar. Ayrıca son kullanıcı için karekod ile tüm bilgilerin takip raporlanabilmesini sağlar.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Tarım, ASP.NET, JS, CSS, C#, Windows Server, IoT

Siparişe Özel İplik Kalite Sistemi

Tekstil iplik üretim kalitesinin siparişe özel takip edilebilmesi ve gerekli aksiyonların alınabilmesi için somut ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Tekstil süreçlerinde üretim kalite standartların siparişe dayalı sonsuz varyanslı tanımlanabilmesi yapılabilmektedir. MES sistemleri ve makine entegrasyonları ile kalite verileri otomatik olarak toplanmakta ve kullanıcılar tarafından değerlendirilerek SAP kalite modülüne detaylı kalite verileri ve değerlendirme sonucu aktarılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: MES, ASP.NET Core, JS, CSS, C#, Windows Server, Windows Servis, IoT

YakıtSepetim Taşıt Tanıma Sistemi

Kurumsal ve bireysel kullanıcılar için Akaryakıt firmaları arasındaki iletişimi sağlayarak araçtan inmeden yakıt alma imkanı sağlar. Limit hesaplamaları için DBS, KK, Özel limit vb limit türlerini destekler. Proje kapsamında web uygulaması, Windows servis ve API servisleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: TTS, DBS, POS, ASP.NET Core, API, JS, CSS, C#, Windows Server, Windows Servis

Açık Rıza Toplama Sistemi

KVKK kapsamında kişisel verilerin kullanılabilmesi için kullanıcılardan açık rızalarının dijital olarak alınabilmesi için geliştirilmiştir. Kullanıcılara açık rıza talepleri SMS veya E-posta mesajı ile gönderilir. Kullanıcılar mesaj içindeki linke tıklar, açık rıza metnini görüntüler ve kabul veya red eder. Her iki durumda kayıt altına alınır ve raporlanabilir. Alınan her açık rıza gerekli tüm veriler ile birlikte TÜBİTAK zaman damgası üretilir. Kurumlar, gerektiğinde delil niteliği taşıyan bir veri seti ile kurumların açık rıza aldıklarını ispat edebilmektedirler. Sistem küçük ve büyük kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak fonksiyonlara ve entegrasyon yeteneklerine sahiptir.

Anahtar Kelimeler: KVKK, Zaman Damgası, ASP.NET Core, API, JS, CSS, C#, Windows Server, Windows Servis

EBebek Bebeveyn

EBebek uygulamasında bulunan bebeveyn oyunlaştırma projesidir. Ebeveynler ve bebek bakımına destek verenler için geliştirilmiştir. Kullanıcılar oyun oynayarak rozet ve hediye çeki kazanabilmektedirler. Proje kapsamında native olarak iOS ve Android uygulaması geliştirilmiştir. Mobil uygulamalar için backend geliştirilmiştir. Ayrıca SAP ve SAP Hybris entegrasyonları yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oyunlaştırma, SAP, SAP Hybris, ASP.NET Core WebAPI, C#, Windows Server, Swift UI, iOS, Kotlin, Android

EBebek Zirverest

EBebek çalışanları için geliştirilmiş oyunlaştırma uygulamasıdır. Proje kapsamında performans KPI değerleri ile entegrasyonlar yapılmış ve oyunlaştırma süreçleri ile birleştirilmiştir. Proje kapsamında son kullanıcı uygulamaları ve yönetim web uygulaması responsive web uygulaması olarak geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Oyunlaştırma, SAP, ASP.NET Core, WebAPI, JS, CSS, VueJS, C#, MSSQL, Windows Server

Quizai

Jenerik bir oyunlaştırma projesidir. Proje kapsamında kurumlar kendi süreçleri ile ilgili soru-cevap, düello, çarkı felek oyunlarını tasarlayabilir ve kullanıcıları ile paylaşabilir. Proje yönetim web uygulamasından, oyuncu web uygulamasından, iOS ve Android uygulamalarından oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Oyunlaştırma, ASP.NET Core, WebAPI, JS, CSS, C#, MSSQL, Windows Server, Swift UI, iOS, Kotlin, Android

İSPER Geleceğe Dönüş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri için geliştirilmiş oyunlaştırma projesidir. Proje yönetim web uygulamasından ve oyuncu web uygulamasından uygulamalarından oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Oyunlaştırma, ASP.NET Core, WebAPI, JS, CSS, C#, MSSQL, Windows Server

Formova

Kurumların sahadan ve son kullanıcılardan veri toplayabilmesi için endüstriyel ihtiyaçlar karşılanabilecek şekilde hazırlanmış bir form uygulamasıdır. Proje yönetim web uygulamasından, oyuncu web uygulamasından, iOS ve Android uygulamalarından oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Form, ASP.NET Core, WebAPI, JS, CSS, C#, MSSQL, Windows Server, Swift UI, iOS, Kotlin, Android

Pelievde E-Commerce ve Web Sitesi

Parke satışı için kullanıcı seçimlerine göre örnek oda tasarımı yapılması, keşif organizasyonu yapılması, teklif hazırlanması ve gönderilmesi, siparişe dönüştürülmesi ve ödeme yapılmasını sağlayan projedir. Proje PHP, Laravel MySQL kullanılarak geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: E-Commerce, PHP, Laravel, MySQL

Toyota X-Nakit İkinci El Araç Fiyatlama ve Başvuru Sistemi

Otomobil sahiplerinin araçlarının ikinci el değerini öğrenip anında başvuru yapabileceği ve ekspertiz randevusu alabileceği masaüstü ve mobil cihaz uyumlu web uygulamasıdır. Sistem TOYOTA sistemleri ile gerçek zamanlı entegrasyonla çalışır.

Anahtar Kelimeler: ASP.NET, JS, CSS, C#, Windows Server

Kroman Kantar

Kroman lojistik süreçlerindeki kantar işlemlerini yerine getirir. SAP ile entegre çalışır. Proje Windows Forms masaüstü uygulaması olarak geliştirilmiştir. Kantar ve PTS sistemi ile entegre olarak çalışır.

Anahtar Kelimeler: Kantar, PTS, SAP, Windows Forms, C#, MSSQL

Kroman Kantar Raporlama

Kroman farklı lokasyonlara ait kantar verilerinin tek bir uygulama ile raporlanması için geliştirilmiş Windows masaüstü uygulamasıdır.

Anahtar Kelimeler: Kantar, Windows Forms, C#, MSSQL

Çelsantaş Kantar

Çelsantaş lojistik süreçlerindeki kantar işlemlerini yerine getirir. SAP ile entegre çalışır. Proje Windows Forms masaüstü uygulaması olarak geliştirilmiştir. Çelsantaş ve PTS sistemi ile entegre olarak çalışır.

Anahtar Kelimeler: Kantar, PTS, SAP, Windows Forms, C#, MSSQL

Çelsantaş Depo

SAP ile entegre çalışarak kullanıcıların depo görevlerini gerçek zamanlı yerine getirmesini sağlar. Proje Windows Mobile 6 üzerinde çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: SAP, C#, Windows Mobile

Çelsantaş Sayım

SAP ile entegre çalışarak kullanıcıların sayım görevlerini gerçek zamanlı yerine getirmesini sağlar. Proje Windows Mobile 6 üzerinde çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: SAP, C#, Windows Mobile

Yücel Boru Kantar

Yücel Boru lojistik süreçlerindeki kantar işlemlerini yerine getirir. SAP ile entegre çalışır. Proje Windows Forms masaüstü uygulaması olarak geliştirilmiştir. Yücel Boru ve PTS sistemi ile entegre olarak çalışır.

Anahtar Kelimeler: Kantar, PTS, SAP, Windows Forms, C#, MSSQL

Yücel Terminal

SAP ile entegre çalışarak kullanıcıların sevkiyat görevlerini gerçek zamanlı yerine getirmesini sağlar. Proje Windows Mobile 6 üzerinde çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: SAP, Windows Mobile

Yücel Web Terminal

SAP ile entegre çalışarak kullanıcıların sevkiyat görevlerini gerçek zamanlı yerine getirmesini sağlar. Proje responsive web uygulaması olarak geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: SAP, ASP.Net Core, C#, JS, CSS, Windows Server

SAP ile PDKS Entegrasyonu

Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) giriş ve çıkış verilerinin SAP’ye aktarılması geliştirilmiş Windows servis uygulamasıdır. Sistem ayrıca SAP süreçlerinin kart tanımlaması, kullanıcı ataması ve kart silmesi süreçlerini tam entegre yapılmasını sağlamak için API sunar.

Anahtar Kelimeler: PDKS, SAP, ASP.Net Core WebAPI, C#, Windows Servis, MSSQL

Ortak PTS Sunucusu

Farklı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sistemi verilerinin tek bir sistem üzerinde depolanmasını ve ihtiyaç duyan uygulamalara jenerik bir servis üzerinden sunulmasını sağlar. Sistem PTS kayıtlarının zaman ve lokasyon bazlı raporlanmasını da sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: PTS, ASP.Net Core, WebAPI, C#, JS, CSS, Windows Servis, MSSQL

EBA Dosya API

EBA üzerinde dosya listeleme, yükleme ve indirme fonksiyonlarını sunan jenerik bir API projesidir. EBA ile entegre olmak isteyen diğer uygulamaların entegrasyon süreçlerini hızlandırır.

Anahtar Kelimeler: EBA, ASP.Net Core WebAPI, C#, Windows Servis, MSSQL

Kroman Liman Terminal Uygulaması

Kroman liman gemi yükleme ve boşaltma süreçlerinden kullanılan terminal uygulamasıdır. Proje native Android uygulaması olarak geliştirilmiştir. Uygulama backend’i SAP ile gerçek zamanlı olarak entegre çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: SAP, ASP.Net Core WebAPI, C#, Kotlin, Windows Servis

Kroman Kütük Taşıma Terminal Uygulaması

Kroman fabrika sahası içinde kütüklerin taşınma operasyon kayıtlarının oluşturulması için üretilmiş Android uygulamasıdır. Uygulama backend’i SAP ile gerçek zamanlı olarak entegre çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: SAP, ASP.Net Core WebAPI, C#, Kotlin, Windows Servis

SuccessFactors LMS Entegrasyonu

SAP SuccessFactors ile LMS sisteminin entegrasyonu için geliştirilmiş eşitleme uygulamasıdır. LMS sisteminde tanımlanan eğitimler SF’e ve SF üzerinde yapılan bireysel ve program atamaları LMS’e aktarılmaktadır. Proje SSO linkleri oluşturarak SF üzerindeki linklere tıklandığında doğru LMS içeriğine yönlendirmeyi sağlayan bir çeşit Proxy uygulaması da içermektedir.

Anahtar Kelimeler: SAP HR, SuccessFactors, LMS, SSO, ASP.Net Core, C#, Windows Servis

SuccessFactors BSC Middleware

SF üzerinde oluşturulan Balance Score Card tanımlamaları için kartın periyoduna uygun milestone tanımlamalarının kullanıcı bazlı olarak yapılmasını sağlayan uygulamadır.

Anahtar Kelimeler: SAP HR, SuccessFactors, LMS, C#, Windows Servis

SuccessFactors Performans Middleware

Farklı veri kaynaklarından derlenen verilerin SF üzerinde tanımlanmış hedeflere ve milestone’lara gerçekleşme değerleri olarak aktarılması için hazırlanmış web uygulaması ve eşitleme uygulamasıdır.

Anahtar Kelimeler: SAP HR, SuccessFactors, ASP.Net Core, C#, Windows Servis

Generic API MSSQL

MSSQL View ve tablosunu API ile sunmak için geliştirilmiş jenerik bir API projesidir.

Anahtar Kelimeler: ASP.Net Core Web API, C#, MSSQL, Windows Server

Generic UI MSSQL

MSSQL tablolarındaki verilerin SSO üzerinden yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından görüntülenmesi ve düzenlenmesi için geliştirilmiş web uygulamasıdır.

Anahtar Kelimeler: ASP.Net Core, JS, CSS, C#, MSSQL, Windows Server

Bildir (Mobil HelpDesk)

Kullanıcıların şikayetlerini konu, konum, fotoğraf ve açıklama bilgileri ile kuruma iletebilecekleri mobil uygulamadır. Kurum kullanıcı taleplerini web uygulaması üzerinden yönetebilir ve raporlayabilirler. Mobil uygulamalar native olarak geliştirilmiştir. Web uygulaması responsi olarak geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ASP.NET, WebAPI, JS, CSS, C#, MSSQL, Windows Server, Swift, iOS, Java, Android

Geobilgi Destek Portalı

Yazılım geliştirme projeleri için özel olarak geliştirilmiş helpdesk sistemidir. Müşteri projeleri, kullanıcıları, yetkileri ve SLA sözleşmeleri tanımlanabilmektedir. Sistem talep yönetimini, atamaları, ek eforları, izleme ve raporlama fonksiyonlarına sahiptir.

Anahtar Kelimeler: ASP.Net Core, JS, CSS, C#, MSSQL, Windows Server